فهرست بستن

آموزش آنلاین استاندارد بین المللی ISO 10015

استاندارد بین المللی ISO 10015 راهکارهایی به دست می دهد که سازمان ها و منابع انسانی آن ها را در زمینه مسائل مربوط به آموزش یاری می دهد. ارائه آموزش اثر بخش در یک سازمان مدرن، مستلزم تفکر جدید، مدل های جدید، رویکرد جدید و ابزارهای و مکانیزم های جدید است. استقرار استاندارد آموزشی ایزو ۱۰۰۱۵ ، منجر به بهبود سیستم آموزش و افزایش کیفیت آن و در نهایت به تحقق اهداف سازمانی کمک می کند.

جهت شرکت در کلاس با انجمن جهت دریافت کد ورود هماهنگ نمایید.

لینک ورود به کلاس