نمایشگاه مجازی اعضا

نام شرکتنام برندمدیرعاملمکان فعالیتنمایشگاه مجازی
گروه صنعتی آریاABIاصلانیکردستان / سنندج 
صنایع فناور پلاستیک سپاهانC4مرادی/ برهانیاصفهان 
آلتین پلیمر ایرانیاناوروینحسینیآذربایجان غربی 
گروه صنعتی  اکسیر اسا آراایده آلمعصومیقم / قم  
آتاتکآتا تکاطهریقزوین / البرز شهر 
پروفیل آراراتآراراترجائی—– 
آرتا پروفیلآرتا پروفیلقلعه گیر—–  
آریا پروفیل ارسآریاصابونچیآذربایجان شرقی / ارس 
آق پروفیل گلستانآکصحنهگلستان 
کیمیا گرآک دنیزعبدالهی—–  
اختر پلاست سپاهانآلپرلطفیاصفهان 
آلدورا جیلیک درب ارومیهآلدورا وینساکلیآذربایجان غربی / ماکو 
کیان پنآورتاجمشیدیمازندران / ساری 
پتروپویا گرانولبست ویژنصادقیاناصفهان 
مجمع صنعتی بوتیابوتیاطهماسبیکرمان / کرمان 
پارس فوژان فرآیندپارس شیدسانآذری پور ماسولهچهارمحال و بختیاری 
ایلیاد کار وشمگیرپراتکقاضیگلستان / رامیان 
آشیان پایدار قرنپرووینبیگیتهران / رباط کریم 
پلی کوپلی کوصدرزادهتهران / آبعلی 
صنایع چوب پاتاپ پروفیلخدامرادی/فتوره چیاصفهان 
کاروانسرای نازنیندکتر وینفاتح/حقانیالبرز 
دیوا بابلدیواشجاعیمازندران / بابل 
روزوینروزوینآقای توکلیاردبیل 
گسترش فولاد شهرامرئال وینباقریالبرز / اشتهارد 
سکو ایرانسکوپورفلاحاصفهان 
زرین بنا پارسیانسیندژتاجیک/خطیبیکردستان / سنندج 
صنایع پی وی سی ایرانصنایع پی وی سیمومن آبادیسمنان / مهدیشهر 
زرین پارس علیمحمدیعلیمحمدیعلیمحمدی——  
کار تجارت فربدفربدپاک روشالبرز 
فن پلاست توسفن پلاستطوسیالبرز 
آتا پلاست پیشرو پایتختفنسترهاوسپورسلطانیتهران / ورامین 
بهینه گستر فراتابکاتیاشرافتیالبرز / اشتهارد 
شاهین سازه فجرماژولنظریتهران / رباط کریم 
ماویماویمحمدیآذربایجان غربی 
کیپامجتهدیمجتهدیلنکرانی 
واکاکروزمیرجعفریمیرمحمدصادقی —— 
تکنما پی وی سی سپاهانواناوینصالحی/قاهریاصفهان 
طلا پروفیلویتا نوامیرابآذربایجان شرقی / ارس 
ویستا بستویستا بستصداقتالبرز 
صنایع عایق پلاستوین کلاسزمانیاصفهان 
آدوپن پرشین پلاستیکوینتکخداپرستآذربایجان شرقی 
میراب پروفیلهافمنحمیدیهآذربایجان شرقی 
همارشتنهمارشتنصفائیلرستان الیگودرز 
همپارهمپاراشتریالبرز / اشتهارد 
پایاندژ —–ولی پور  —– 
ماهدیس تجارت آسیا —–قندچیداخلی ساعی 101 
صنایع پیشتاز هونامفرارابخانم مریم ظهیر امامی—–