آذر ۷, ۱۴۰۰

اخبار داغ

تولید، کیفیت، توسعه

امضاء تفاهم نامه انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی در و پنجره ایران با اداره کل استاندارد البرز

گزارش تحلیلی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از وضعیت بازار کالای پی وی سی

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی در و پنجره ایران

نمایشگاه مجازی
.
اعضای نمایشگاه
فن پلاست توس
عضو انجمن از تاریخ 1388
ماژول
عضو انجمن از تاریخ 1392
زرین بنا پارسیان (گروه سیندژ)
عضو انجمن از تاریخ 1389
مجتمع بوتیا صنعت
عضو انجمن از تاریخ 1388
اعضای نمایشگاه
فن پلاست توس
عضو انجمن از تاریخ 1388
ماژول
عضو انجمن از تاریخ 1392
زرین بنا پارسیان (گروه سیندژ)
عضو انجمن از تاریخ 1389
مجتمع بوتیا صنعت
عضو انجمن از تاریخ 1388
ویستابست
عضو انجمن از تاریخ 1389
هافمن
عضو انجمن از تاریخ 1390