• برگزاری مجمع سالانه انجمن صنایع یو پی وی سی ایران

    برگزاری مجمع سالانه انجمن صنایع یو پی وی سی ایران

    مجمع عادی بطور فوق العاده انجمن صنایع یو پی وی سی ایران، در تاریخ 1399/12/11 راس ساعت 14، برگزار گردید. این مجمع با حضور نماینده اتاق بازرگانی ایران و اعضای هیات مدیره بصورت تلفیقی(مجازی و حضوری، در محل انجمن تشکیل شد…