• پیشنهاد اتاق ایران درباره مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1400

    پیشنهاد اتاق ایران درباره مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1400

    پیشنهاد اصلاحی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1400 منتشر شد. این گزارش که توسط مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر شده، موضوع واگذاری بنگاه‌های دولتی، تسهیل تضامین در خصوص قراردادهای شرکت‌های داخلی ….